1. Інформаційно-консалтингові послуги агенції нерухомості щодо пошуку об’єкта нерухомості з метою його придбання – (РОЗМІР ВИТРАТ) — 3-5 % від ринкової вартості об’єкта нерухомості, але не менше суми, еквівалентної 500 $ — (СПЛАЧУЄ) — покупець об’єкта нерухомості. —  (РОЗЯСНЕННЯ) — Вартість послуг агенції нерухомості визначається відносно ринкової вартості об’єкта нерухомості, що купується, та становить: щодо квартир – 3 % від ринкової вартості; щодо будинків – 5 % від ринкової вартості; щодо земельних ділянок – 5 % від ринкової вартості; щодо об’єктів комерційної нерухомості – 5 % від ринкової вартості.
  1. Незалежна експертна оцінка ринкової вартості об’єкта нерухомості – (РОЗМІР ВИТРАТ) — згідно тарифів суб’єкта оціночної діяльності – (СПЛАЧУЄ) — продавець об’єкта нерухомості – (РОЗЯСНЕННЯ) — Серед документів, що мають бути надані приватному нотаріусу для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості, обов’язковим є висновок експерта (суб’єкта оціночної діяльності) щодо ринкової вартості об’єкта нерухомості. Ціна об’єкта нерухомості згідно договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості може бути нижчою від ринкової вартості цього об’єкта згідно висновку експерта, але базою для розрахунку розмірів державного мита, збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, податку на доходи фізичних осіб та військового збору (див. нижче) буде ринкова вартість об’єкта нерухомості згідно відповідного висновку експерта. У тому випадку, коли ціна об’єкта нерухомості згідно договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості перевищуватиме його ринкову вартість згідно експертного висновку, відповідною базою для розрахунку державного мита та інших платежів виступатиме договірна ціна об’єкта нерухомості.
  1. Витрати, безпосередньо пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості

А) Послуги приватного нотаріуса щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості – (РОЗМІР ВИТРАТ) — згідно тарифів приватного нотаріуса – (СПЛАЧУЄ) — за домовленістю сторін – (РОЗЯСНЕННЯ) — Договір купівлі-продажу об’єкта нерухомості підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню (ст.657 Цивільного кодексу України). Чинним законодавством України не визначено, на кого покладається обов’язок зі сплати послуг нотаріуса щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості, тому це питання є предметом взаємної домовленості між продавцем та покупцем об’єкта нерухомості.

Б) Державне мито – (РОЗМІР ВИТРАТ) — 1 % від вартості об’єкта нерухомості згідно договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості, але не менше 1 % від його ринкової вартості – (СПЛАЧУЄ) — продавець об’єкта нерухомості – (РОЗЯСНЕННЯ) — При нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості утримується державне мито в розмірі 1 % від вартості об’єкта нерухомості. Чинним законодавством України не визначено, на кого покладається обов’язок зі сплати державного мита, тому це питання є предметом взаємної домовленості між продавцем та покупцем об’єкта нерухомості. Приватний нотаріус виступає податковим агентом та контролює його сплату при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості.

В) Збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (Пенсійний фонд України) – (РОЗМІР ВИТРАТ) — 1 % від вартості об’єкта нерухомості згідно договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості, але не менше 1 % від його ринкової вартості – (СПЛАЧУЄ) — покупець об’єкта нерухомості – (РОЗЯСНЕННЯ) — При нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості (крім земельної ділянки) чинним законодавством України на покупця об’єкта нерухомості покладено обов’язок сплатити збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1 % від вартості об’єкта нерухомості. Приватний нотаріус виступає податковим агентом та контролює його сплату при нотаріальному посвідченні договору        купівлі-продажу об’єкта нерухомості.

Г) Податок на доходи фізичних осіб – (РОЗМІР ВИТРАТ) — 0 % або 5 % від вартості об’єкта нерухомості згідно договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості, але не менше 0 % або 5 %  від його ринкової вартості – (СПЛАЧУЄ) — продавець об’єкта нерухомості – (РОЗЯСНЕННЯ) — За загальним правилом в зв’язку з тим, що продавець об’єкта нерухомості отримує грошові кошти в якості оплати за відчужуваний об’єкт об’єкта нерухомості (дохід), чинним законодавством України на нього покладається обов’язок зі сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5 % від вартості об’єкта нерухомості (п.167.2 ст.167 та ін. Податкового кодексу України). Є виключення з загального правила, коли ПДФО продавцем об’єкта нерухомості не сплачується. Дохід, отриманий продавцем об’єкта нерухомості продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності продавця об’єкта нерухомості  понад три роки, не оподатковується. Умова щодо перебування такого майна у власності продавця об’єкта нерухомості понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину. (п.172.1 ст.172 Податкового кодексу України) Приватний нотаріус виступає податковим агентом щодо ПДФО та контролює його сплату при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості.

Д) Військовий збір – (РОЗМІР ВИТРАТ) — 1,5 % від вартості об’єкта нерухомості згідно договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості, але не менше 1,5 %  від його ринкової вартості – (СПЛАЧУЄ) — продавець об’єкта нерухомості – (РОЗЯСНЕННЯ) — Тимчасовим додатковим обов’язковим платежем, що чинним фіскальним законодавством України покладається на продавця об’єкта нерухомості являється військовий збір, що має бути сплачений не пізніше 1 травня наступного року за роком, в якому відбулося відчуження об’єкта нерухомості. Приватний нотаріус не виступає податковим агентом щодо військового збору та не контролює його сплату при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості, але роз’яснює продавцю об’єкта нерухомості про обов’язок із його сплати.

Е) Послуги по розрахунку в безготівковій формі – (РОЗМІР ВИТРАТ) — згідно тарифів банківської установи – (СПЛАЧУЄ) — кожна зі сторін – (РОЗЯСНЕННЯ) — Згідно Постанови Правління Національного банку України № 210 від 06.06.2013 р. за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, укладеним між фізичними особами, гранична сума розрахунків у готівковій формі становить 150 тис. гривень. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 150 тис. гривень, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення грошових коштів на поточний рахунок.